Абонаментно почистване

  • При абонаментното почистване цената се определя спрямо честотата на посещение и нуждите на клиента!

  • Абонаментното почистване на офиси се извършва в подходящ момент от деня според Вашите нужди!
  • Абонаментното почистване може да бъде всеки ден или в избрани дни от седмицата!
  • Периодът на абонамента зависи от вида на дейността и необходимостта от поддържане на хигиена!